Child

Lykkelig over at blive arbejdsløs

Skrevet af Emily Stavis d. 17/05/2016

Malawi

Tawina Mbughi, 46 og traditionel fødselshjælper, har hjulpet flere end 30 børn til verden. Hun lærte kunsten af sin mor, som lærte hende at lave en ve-stimulerende drik.

”Drikken laves af blade og rødder, og min mor lærte at lave den af sin mor, som også var fødselshjælper. Men drikken er ikke altid nok, når der opstår problemer. Det sværeste er at hjælpe de helt unge piger, hvis kroppe ikke er parate til at bære og føde et barn,” fortæller Tawina.

Fra 2000 til 2013 har Tawina mistet syv kvinder i barselsseng, og de sidder alle i hende som et stort tab. Derfor er Tawina lykkelig for, at den nye klinik i Msumbe nu gør hende arbejdsløs.

Tekst: Jutta Weinkouff

Billede: Yilmaz Polat

Forbud straffer kvinderne

Skrevet af Emily Stavis d. 12/05/2016

Malawi

Mylet Msukwa, 28 år, er en af Malawis traditionelle fødselshjælpere. Hun har lært håndværket af sin mor, og hun har hjulpet mange børn til verden. Det er et tungt at være fødselshjælper, for der opstår ofte komplikationer, og det er en ulykke for alle, når en kvinde dør i barselsseng. Derfor er Mylet glad for regeringens plan om, at alle kvinder skal føde på hospital.

”Det er et stort ansvar, der tages fra os. Men lettelsen kommer først, når alle kvinder har en klinik inden for en realistisk afstand. Det er der ikke nu, og derfor straffer loven kvinderne i stedet for at hjælpe dem,” siger Mylet Msukwa.

Tekst: Jutta Weinkouff

Billede: Yilmaz Polat

Forbud mod at føde hjemme

Skrevet af Emily Stavis d. 02/05/2016

Wellie Chirwa brought to Lunjika by a good samaritan who found her some 8 km away

Nu kommer der en rigtig ambulance til Msumbe, og udskifter alternative løsninger

For fem år siden gjorde Malawis regering et håndfast forsøg på at nedbringe landets forfærdende høje mødredødelighed: De forbød kvinder at føde hjemme med hjælp fra en af de mange traditionelle fødselshjælpere! Nu SKAL kvinderne føde på hospital eller klinik med uddannet personale.
Det er også en rigtig god ide. Men hvis en kvinde i Msumbe går i fødsel og der opstår problemer, er der 33 kilometer til nærmeste hospital.

Uden ambulancer, rutebiler eller anden transport er det svært for gravide kvinder at overholde loven. Derfor er kvinderne i hele Msumbe-området lykkelige over den nye fødeklinik, som med sine gode, nye personaleboliger bestemt kan tiltrække kvalificeret personale.

Tekst: Jutta Weinkouff