Child

Så kom der kød på bordet

Skrevet af Emily Stavis d. 24/03/2016

hønseavl

Hønseavl er blevet en del af Bilkas ernæringsprojekter omkring de tre sundhedscentre Thomas, Chambo og Malembo.

Når der undervises i god ernæring og varieret kost, er det naturligt at inddrage flere fødevaregrupper som supplement til køkkenhaverne. Der er på nuværende tidspunkt bygget 10 fælles hønsegårde som 66 lokale passer. De nye hønseavlere har forinden modtaget et kursus i hønseavl. Når hønsene begynder at få kyllinger, vil kyllingerne blive fordelt imellem deltagerne, så de kan starte deres egne hønsegårde.

Lunjika Health sundhedscenter redder unge mødre

Skrevet af Emily Stavis d. 16/03/2016

unge mødre

Malawi har skræmmende statistikker for mødre- og spædbarnsdødelighed. På landsplan dør omkring 680 af 100.000 mødre i forbindelse med fødslen. Men på Lunjika Sundhedscenter fortsætter fødeafdelingen med at knække kurven. Fødeafdelingen på Lunjika Sundhedscenter er den travleste fødeafdeling på alle Bilka-sundhedscentrene, og i gennemsnit modtager Lunjika 50 førstegangsfødende om måneden.

”De fleste af vores førstegangsfødende er teenagere, og det har desværre en negativ betydning for dødelighedsstatistikkerne. Men det faktum, at vi har fået mere personale og bedre faciliteter gør, at flere og flere fødsler går godt; også teenagepigernes fødsler,” fortæller Ruth Mulungu, der bestyrer sundhedscenteret.

Der er opstår i gennemsnit flere komplikationer ved teenage fødsler, hvilket først og fremmest skyldes, at de helt unge kvinders kroppe ikke er parate til at gennemføre en graviditet og fødsel. Renoveringen af centerets fødeafdeling betyder, at førstegangsfødende kan blive på centeret i længere tid både før og efter fødslen. Det betyder, at personalet bedre kan observere patienterne. Tidligere blev førstegangsfødende henvist til et hospital, der ligger langt væk.

I dag er Lunjika langt det sikreste sted at føde for unge mødre i distriktet.

Tekst og billede: Francis Botha

Har du shoppet til Malawi for nylig?

Skrevet af Emily Stavis d. 11/03/2016

IMG_0852

I Bilka Fields har Malawi-sektionen en fremhævet plads tæt ved kassen. Her kan man støtte sundhedscentrene i Malawi ved at købe Bilka-ulven eller et af de andre støtteprodukter, der hænger på de orange hylder.

Vi har undersøgt shoppemulighederne samt hvordan mindre beløb kan hjælpe en familie i Malawi.

bilkafields

Mangler du fx et nyt viskestykke, så køb det i Malawi sektionen og støt samtidig Malawi med 10kr. Køber du en Billie Bamse eller et Malawi armbånd, støtter du ligeledes med 10kr. Men hvad betyder købet for en familie i Malawi?

Det betyder alverden! For 10kr. kan et barn få vaccinationer i det første leveår, og dermed nedsætte for en for en alt for tidlig død.

Hvis du allerede har alt det du behøver, kan du selvfølgeligt stadig støtte, fx ved at købe et gavekort. For 23kr. kan du donere et hospitalskit til Malawi, som indeholder:

  • Engangskanyler og- sprøjter
  • Desinficerende sæbe
  • Smertestillende medicin
  • Oplysning om hygiejne

For 100kr. kan du donere en køkkenhave, der en familie varieret og vitaminrig mad på bordet. Med i købet får familien:

  • Vandkande
  • Hakke
  • Frø

Se om der er noget du og en familie i Malawi kan bruge, næste gang du handler i Bilka!

Tekst og billeder: Emily Stavis

Hvis alle havde et Bilka-sundhedscenter…

Skrevet af Emily Stavis d. 01/03/2016

2015

I 2000 fremsatte FN 8 udviklingsmål for hvor langt man i 2015 skulle være nået for at forbedre levestandarten i verdens fattigste lande i 2015. Målene var at:

1) Halvere fattigdom og sult i verden

2) Opnå grundskole til alle

3) Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, og styrke kvinders rettigheder

4) Reducere børnedødeligheden med to tredjedele

5) Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder

6) Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

7) Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

8) Opbygge et globalt partnerskab for udvikling

Målene er ambitiøse, og er ikke alle sammen blevet indfriet 100% – heller ikke i Malawi. Ikke desto mindre er der sket massive fremskridt i løbet af de femten år. Bilkas kunder har været med til at gøre en forskel på fire af de otte punkter. Sundhedscentrene hjælper nemlig både med ernæringsvejledning, vejledning i køkkenhavebrug, sygdomsbehandling og forebyggelse, samt fødselshjælp og sundhedstjek til spædbørn. Hvis der var ligeså gode sundhedscentre, som dem Bilkas kunder med mange små bidrag har været med til at bygge, i hele Malawi, ville Malawi have nået alle målene.

Se på figuren oven for hvilke mål køb af Billie-bamsen er med til at nå!

Tekst: Emily Stavis