Child

Dagbog fra Malawi i 24timer

Skrevet af Hannu d. 27/01/2012

Følg 21-årige Nanna Hinchelys dagbog på 24.dk. Nanna har siden 5. november boet i Malawi og kan med egne øjne se, at bl.a. Bilka og FKNs indsats gør en forskel.

Læs Nannas dagbog på 24timers hjemmeside.

Indsamlingen ”Tænk stort – med små bidrag” runder 10 mill kroner

Skrevet af Anne d. 26/01/2012

Kunder, leverandører og medarbejdere i varehuskæden Bilka har nu indsamlet 10 millioner kroner til indsamlingen ”Tænk stort – med små bidrag”. Pengene skal bruges til renovering og nybyggeri af fire sundhedscentre i Malawi.

Det er kun et år siden, at Folkekirkens Nødhjælp og Bilka indgik samarbejdet ”Tænk stort – med små bidrag”. Siden har det summet af aktivitet i Bilkas varehuse over hele landet:

  • Medarbejderne har eksempelvis arrangeret gospelkoncert, amerikansk lotteri og solgt lektiehjælp.
  • Kunderne har doneret deres flaskepant og købt Malawibrød, armbånd og shoppingbags til støtte for indsamlingen.
  • Bilkas leverandører og Købmand Herman Sallings Fond har også bidraget.

Det seneste års aktiviteter betyder, at indsamlingen ”Tænk stort med små bidrag” nu har rundet 10 millioner kroner. Pengene går til at renovere og bygge nye faciliteter som fødeafdelinger på fire sundhedscentre i Malawi.

”Jeg er stolt over, at både medarbejdere, kunder og leverandører har været indstillet på at deltage i projektet. Da vi opfordrede til at hjælpe, var alle klar til at give en hånd. Det er en god fornemmelse,” siger Henrik Libak, direktør i Bilka.

Malawi er et af de fattigste lande i verden. 70 procent af befolkningen på ca. 15 millioner lever på landet med ingen eller ringe adgang til sundhedsydelser. De er plaget af hiv og aids, malaria og underernæring. Børnedødeligheden er høj, og hver dag dør 16 kvinder i forbindelse med fødsel.

De fire sundhedscentre skal kunne tilbyde livsvigtig medicin og behandling, og centrene vil især have fokus på at nedbringe børnedødeligheden og antallet af mødre, der dør i barselsseng.

”Vi får meldinger fra Malawi om, at Bilkas projekt er blevet modtaget med stor glæde. Med det flotte indsamlingsresultat har Bilka skrevet sig direkte ind i hjerterne hos de mødre, fædre og børn, der vil få gavn af sundhedscentrene. Jeg er taknemmelig over, at Bilka har givet os mulighed for at hjælpe,” siger Henrik Stubkjær.

Bilka fortsætter indsamlingen i hele 2012, hvor nybyggeriet på det første sundhedscenter i Malawi vil blive indviet og taget i brug. Målet er at samle 13,8 millioner kroner ind, men med den succes, indsamlingen nu oplever, bliver det spændende at se, hvad fremtiden vil bringe.

Pernille Højmark besøger sundhedscenter i Malawi

Skrevet af Anne d. 25/01/2012

Pernille Højmark, der er ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp, besøgte for et par måneder siden et sundhedscenter i et af Malawis landområder, hvor hun havde lejlighed til at tale med både jordemødre og nogle af de kvinder, der skulle føde på klinikken.

16 kvinder om dagen dør i forbindelse med fødsler i Malawi. Så sundhedscentrene kan redde liv. Langt de fleste kvinder er ellers henvist til at føde hjemme uden mulighed for hjælp, hvis der opstår komplikationer. På centret kan der også tages højde for, om moderen er hiv-smittet, så man kan undgå, at smitten overføres til barnet” fortæller Pernille Højmark.

 

Et skridt nærmere byggeriet af sundhedscentre

Skrevet af Anne d. 24/01/2012

 

Malawi kom fredag den 2. december 2011 lidt tættere på at få tre nye sundhedscentre. Her kunne entreprenørvirksomheder nemlig aflevere deres tilbud på byggeriet af de sundhedscentre, som Bilka har samlet penge ind til

I Malawi hedder projektet i folkemunde ”Bilka Project.”
Den 2. december var hele parkeringspladsen foran Folkekirkens Nødhjælps Malawi‐kontor i Lilongwe fyldt med repræsentanter fra lokale entreprenørfirmaer, som kom slæbende med store pakker af dokumenter. De ville alle byde ind på byggeopgaven om at opføre tre af de fire planlagte sundhedscentre i landet, og fristen for at afgive tilbud udløb kl. 15.

Pakkerne med tilbud blev åbnet med det samme, og pris og estimeret byggetid blev ført til protokols, og det blev også noteret, om budgiveren stillede med en bankgaranti.

Etiske retningslinjer skal følges
I udbudsmaterialet er firmaerne blevet præsenteret for, hvilke etiske retningslinjer, der skal følges under byggeriet.

  • Byggearbejderne skal opføre sig ansvarligt overfor den fattige lokalbefolkning i byggeområdet.
  • Folkekirkens Nødhjælp vil ikke acceptere korruption i projektet, det vil føre til en øjeblikkelig annullering af kontrakten
  • Det firma, der vinder, skal fremme ligestilling og ansætte både mænd og kvinder

Snart står det klart, hvem der vinder opgaven – og så skal arbejdet planlægges og igangsættes.

Bilkaprojektet tager længere tid en forventet. Det skyldes blandt andet benzinmangel i landet i øjeblikket, men der sker hele tiden små fremskridt. Vi er sikre på, at vi nok skal få opført nogle gode bygninger, der blandt andet skal sikre de fødende kvinder bedre forhold, siger Cecilie Winther chef for Folkekirkens Nødhjælp i Malawi.