Child

Lykkelig over at blive arbejdsløs

Skrevet af Emily Stavis d. 17/05/2016

Malawi

Tawina Mbughi, 46 og traditionel fødselshjælper, har hjulpet flere end 30 børn til verden. Hun lærte kunsten af sin mor, som lærte hende at lave en ve-stimulerende drik.

”Drikken laves af blade og rødder, og min mor lærte at lave den af sin mor, som også var fødselshjælper. Men drikken er ikke altid nok, når der opstår problemer. Det sværeste er at hjælpe de helt unge piger, hvis kroppe ikke er parate til at bære og føde et barn,” fortæller Tawina.

Fra 2000 til 2013 har Tawina mistet syv kvinder i barselsseng, og de sidder alle i hende som et stort tab. Derfor er Tawina lykkelig for, at den nye klinik i Msumbe nu gør hende arbejdsløs.

Tekst: Jutta Weinkouff

Billede: Yilmaz Polat

Forbud straffer kvinderne

Skrevet af Emily Stavis d. 12/05/2016

Malawi

Mylet Msukwa, 28 år, er en af Malawis traditionelle fødselshjælpere. Hun har lært håndværket af sin mor, og hun har hjulpet mange børn til verden. Det er et tungt at være fødselshjælper, for der opstår ofte komplikationer, og det er en ulykke for alle, når en kvinde dør i barselsseng. Derfor er Mylet glad for regeringens plan om, at alle kvinder skal føde på hospital.

”Det er et stort ansvar, der tages fra os. Men lettelsen kommer først, når alle kvinder har en klinik inden for en realistisk afstand. Det er der ikke nu, og derfor straffer loven kvinderne i stedet for at hjælpe dem,” siger Mylet Msukwa.

Tekst: Jutta Weinkouff

Billede: Yilmaz Polat

Forbud mod at føde hjemme

Skrevet af Emily Stavis d. 02/05/2016

Wellie Chirwa brought to Lunjika by a good samaritan who found her some 8 km away

Nu kommer der en rigtig ambulance til Msumbe, og udskifter alternative løsninger

For fem år siden gjorde Malawis regering et håndfast forsøg på at nedbringe landets forfærdende høje mødredødelighed: De forbød kvinder at føde hjemme med hjælp fra en af de mange traditionelle fødselshjælpere! Nu SKAL kvinderne føde på hospital eller klinik med uddannet personale.
Det er også en rigtig god ide. Men hvis en kvinde i Msumbe går i fødsel og der opstår problemer, er der 33 kilometer til nærmeste hospital.

Uden ambulancer, rutebiler eller anden transport er det svært for gravide kvinder at overholde loven. Derfor er kvinderne i hele Msumbe-området lykkelige over den nye fødeklinik, som med sine gode, nye personaleboliger bestemt kan tiltrække kvalificeret personale.

Tekst: Jutta Weinkouff

Kvinderne er med

Skrevet af Emily Stavis d. 20/04/2016

Byggeholdet

Byggeholdet

Kvinderetsforkæmper Joyce Banda blev i 2012 den første kvindelige præsident i Malawi – og den anden kvindelige præsident på det afrikanske kontinent. Det har været et stort skridt på vej mod ligestilling i landet, hvor arbejdsløsheden blandt kvinderne er dobbelt så høj som hos mændene, og hvor kvinderne er låst fast i meget kønsstereotype jobs. Men ikke på Msumbe – her arbejder både mænd og kvinder på at bygge sundhedscenteret færdigt.

På trods af regnen, kan byggearbejderne Parisha, Bostings og Maness smile af at byggeriet snart er færdigt.

På trods af regnen, kan byggearbejderne Parisha, Bostings og Maness smile af at byggeriet snart er færdigt.

Billeder: Francis Botha

Tekst: Emily Stavis

Vand i hanen

Skrevet af Emily Stavis d. 11/04/2016

Finally water has been drilled at Musumbe and children can not believe their eyes

Langt om længe får Msumbe vandforsyning – de lokale børn kan ikke tro deres øjne

Uden for regntiden er det vanskeligt at skaffe vand i Msumbe. Det har været en udfordring for byggearbejdet, da vandet har måttet hentes 16 kilometer væk, og det ujævne bjerglandskab har ikke har gjort opgaven lettere for for den tankbil, der har fragtet vandet til Msumbe. Men nu er det slut med vandmangel uden for regntiden – to vandtanke på 1.000 liter hver skal fremover sikre en stabil vandforsyning til sundhedscenteret.
Lokale Rozarine Musopole afprøver den nye vandhane, og glæder sig over vandtrykket.

Billeder: Francis Botha

Tekst: Emily Stavis

Bjerglandsby får moderne sundhedscenter

Skrevet af Emily Stavis d. 09/04/2016

Musumbe from a distance

Sundhedscenteret i Msumbe er ikke til at kende. Det gamle ambulatorium er blevet totalrenoveret mens en ny fødeafdeling, to personalebygninger og en gæstebygning er skudt op. Det er tydeligt, at der ikke er langt igen før byggeriet er færdigt.
Se billedet af det gamle sundhedscenter her.

Musumbe Village in April

I de små bjerglandsbyer omkring Msumbe sundhedscenter har man noget at se frem til. Inden længe vil beboerne have adgang til behandling af høj kvalitet, og gravide kvinder behøver ikke længere at føde hjemme eller gå mange kilometer i højgravid tilstand for at finde sundhedshjælp. Det kommer til at betyde færre fødselsrelaterede dødsfald og skader.

Billede: Francis Botha

Tekst: Emily Stavis

3 år senere – et overblik

Skrevet af Emily Stavis d. 01/04/2016

3 år efter projektets start kan vi med glæde konstatere, at projektet har styrket sundhedssystemet i fattige og fjerntliggende områder i Malawi, hvor sundhedstilbuddene er ringe.

Fire ny-renoverede og fuldt operationelle centre er i fuld gang med at bidrage til lokalsamfundet. Det femte og sidste sundhedscenter står snart klar til brug. De fem sundhedscentre skal sikre kompetent sundhedstilbud til omkring 80.000 mennesker, der ellers ikke ville have adgang til livsnødvendig behandling af høj kvalitet.

Den nedslidte klinik (thembe før)Thembe

Thembe – april 2013 til december 2015

På Thembe er der siden centerets åbning født 561 børn. Sundhedscenteret kan prale af ikke at have haft et eneste dødsfald blandt hverken mødre eller spædbørn i forbindelse med fødslerne. Som noget nyt vil Thembe fra og med marts 2016 få en ambulance (se tidligere alternativ her). Det vil gøre en stor forskel for det fjerntliggende sundhedscenter, da patienter kan nå hurtigere frem til centeret eller – om nødvendigt – overføres til et større hospital.

Chiringa – juli 2013 til december 2015

På Chiringa er der siden centerets åbning 622 børn uden et eneste dødsfald. Chiringa har ført kampagner i lokalområdet for at få kvinder til at benytte certificerede klinikker og sundhedspersonale, da det er risikabelt at føde med hjælp fra traditionelle jordemødre. Sundhedscenteret har tidligere haft succes med en kampagne for at involvere mænd i graviditetsforløbet.

Kanyama – juli 2013 til december 2015

På Kanyama er der født 1635 børn. Sundhedscenteret er populært i lokalsamfundet, og antallet af fødsler på centeret er stadig svagt stigende. Kanyama modtager mange unge førstegangsfødende. Risikoen for komplikationer, når helt unge piger skal føde, er større end for fuldvoksne kvinder (se tidligere indlæg om unge mødre). Men med de nye faciliteter er der blevet bedre muligheder for at hjælpe teenagemødrene. Desværre har der alligevel været 8 dødsfald blandt nyfødte. Det svarer til 4,9 dødsfald pr. 1000 fødsler, hvilket stadig er markant under landsgennemsnittet på 44 dødsfald pr. 1000 fødsler.

Lunjika førunge mødre

Lunjika – januar 2014 til december 2015

Der er født 521 børn på Lunjika. Der har været 2 tilfælde af spædbarnsdødelighed, hvilket svarer til 3,8 pr. 1000 fødsler. Ligesom Kanyama modtager centeret særligt mange unge førstegangsfødende, der har større risiko for komplikationer.

Centeret har for nylig modtaget hæder for sin fantastiske indsats i området fra Sundhedsministeriet i Malawi.

Siden september 2015 har sundhedscenteret ansat to nye sygeplejesker og en medicinsk assistent. Det har yderligere øget kvaliteten af centerets ydelser.

Msumbe

Msumbe sundhedscenter vil stå færdigt i slutningen af maj 2016. Når centeret står færdigt, har det – ud over forbedret vand- og elektricitetsforsyning – en nybygget og fuldt udstyret fødeafdeling, to ny personaleboliger, en bygning, hvor pårørende kan overnatte samt et renoveret og veludstyret ambulatorium. Det er der stort behov for, da det nærmeste hospital ligger 85 kilometer væk.

Så kom der kød på bordet

Skrevet af Emily Stavis d. 24/03/2016

hønseavl

Hønseavl er blevet en del af Bilkas ernæringsprojekter omkring de tre sundhedscentre Thomas, Chambo og Malembo.

Når der undervises i god ernæring og varieret kost, er det naturligt at inddrage flere fødevaregrupper som supplement til køkkenhaverne. Der er på nuværende tidspunkt bygget 10 fælles hønsegårde som 66 lokale passer. De nye hønseavlere har forinden modtaget et kursus i hønseavl. Når hønsene begynder at få kyllinger, vil kyllingerne blive fordelt imellem deltagerne, så de kan starte deres egne hønsegårde.

Lunjika Health sundhedscenter redder unge mødre

Skrevet af Emily Stavis d. 16/03/2016

unge mødre

Malawi har skræmmende statistikker for mødre- og spædbarnsdødelighed. På landsplan dør omkring 680 af 100.000 mødre i forbindelse med fødslen. Men på Lunjika Sundhedscenter fortsætter fødeafdelingen med at knække kurven. Fødeafdelingen på Lunjika Sundhedscenter er den travleste fødeafdeling på alle Bilka-sundhedscentrene, og i gennemsnit modtager Lunjika 50 førstegangsfødende om måneden.

”De fleste af vores førstegangsfødende er teenagere, og det har desværre en negativ betydning for dødelighedsstatistikkerne. Men det faktum, at vi har fået mere personale og bedre faciliteter gør, at flere og flere fødsler går godt; også teenagepigernes fødsler,” fortæller Ruth Mulungu, der bestyrer sundhedscenteret.

Der er opstår i gennemsnit flere komplikationer ved teenage fødsler, hvilket først og fremmest skyldes, at de helt unge kvinders kroppe ikke er parate til at gennemføre en graviditet og fødsel. Renoveringen af centerets fødeafdeling betyder, at førstegangsfødende kan blive på centeret i længere tid både før og efter fødslen. Det betyder, at personalet bedre kan observere patienterne. Tidligere blev førstegangsfødende henvist til et hospital, der ligger langt væk.

I dag er Lunjika langt det sikreste sted at føde for unge mødre i distriktet.

Tekst og billede: Francis Botha

Har du shoppet til Malawi for nylig?

Skrevet af Emily Stavis d. 11/03/2016

IMG_0852

I Bilka Fields har Malawi-sektionen en fremhævet plads tæt ved kassen. Her kan man støtte sundhedscentrene i Malawi ved at købe Bilka-ulven eller et af de andre støtteprodukter, der hænger på de orange hylder.

Vi har undersøgt shoppemulighederne samt hvordan mindre beløb kan hjælpe en familie i Malawi.

bilkafields

Mangler du fx et nyt viskestykke, så køb det i Malawi sektionen og støt samtidig Malawi med 10kr. Køber du en Billie Bamse eller et Malawi armbånd, støtter du ligeledes med 10kr. Men hvad betyder købet for en familie i Malawi?

Det betyder alverden! For 10kr. kan et barn få vaccinationer i det første leveår, og dermed nedsætte for en for en alt for tidlig død.

Hvis du allerede har alt det du behøver, kan du selvfølgeligt stadig støtte, fx ved at købe et gavekort. For 23kr. kan du donere et hospitalskit til Malawi, som indeholder:

  • Engangskanyler og- sprøjter
  • Desinficerende sæbe
  • Smertestillende medicin
  • Oplysning om hygiejne

For 100kr. kan du donere en køkkenhave, der en familie varieret og vitaminrig mad på bordet. Med i købet får familien:

  • Vandkande
  • Hakke
  • Frø

Se om der er noget du og en familie i Malawi kan bruge, næste gang du handler i Bilka!

Tekst og billeder: Emily Stavis